Człowiek orkiestra

Jeden człowiek robi za cały zespół