Imigranci podpalają samochody w Szwecji

Tak się kończy polityka multi kulti