Cwaniak z Łańcuta w Rzeszowie

Koledze oczywiście się bardzo śpieszyło