Jak to jest zjechać z drogi w stromy uskok?

Właśnie tak