KOBIETY NIGDY NIE PRZEGADASZ, BEZ WZGLĘDU NA JEJ WIEK

Jak się uprze, to nawet do pięciu policzy po swojemu