KROJENIE OGÓRKA, POZIOM: AZJATA

Szef Sushi demonstruje dobrą technikę krojenia ogórka.