Toaleta w PKP

Dla waszej wiadomości to nie jest kolej transsyberyjska. To kibel w naszej rodzimej firmie kolejowej.