SPRYTNY SPOSÓB NA KORKI W LUBLINIE

I teraz jak mu udowodnić, że zrobił coś nieprawidłowo?