BARDZO SZYBKA KRADZIEŻ MOTOCYKLA

Dlatego nie dziwie się tym, którzy przypinają motocykle.