KIEDY NIE MASZ SZCZĘŚCIA W ŻYCIU

Jakby nie było, to w pewnym sensie go uleczył...