IDEALNE PRZECZUCIE ZAGROŻENIA

Gdyby autor nagrania nie zdecydował się lekko przyhamować.