ŚWIETNY DREWNIANY INSTRUMENT, KTÓRY GRA ZA SPRAWĄ STALOWYCH KULEK

To taka katarynka naszych czasów.